Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Lu 718/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-12-18

WSA w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Asesor WSA Jerzy Parchomiuk po rozpoznaniu w dniu 18 grudnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej [...] na decyzję SKO w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 460/19 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2019-08-21

21 sierpnia 2019 r. WSA w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący - sędzia WSA Jacek Czaja po rozpoznaniu 21 sierpnia 2019 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwów M. B. i E. B. od decyzji SKO z [...] czerwca 2019 r., znak: SKO.[...] w przedmiocie świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Lu 126/20 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2020-03-11

WSA w Lublinie w składzie następującym: Przewodniczący: Sędzia NSA Grażyna Pawlos-Janusz po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2020 r. na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu E. B. od decyzji SKO w przedmiocie świadczeń rodzinnych