Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 6110 Podatek od towarów i usług X

I SA/Op 184/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-27

Skarga J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług za IV kwartał 2015 r.

I SA/Op 219/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-27

Skarga J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za IV kwartał 2015 r.

I SA/Op 185/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-27

Skarga J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu podatku od towarów i usług za IV kwartał 2015 r.

I SA/Gd 385/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-10-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za III kwartał 2014 r.

I SA/Ol 290/18 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-10-05

Skarga C. J. na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiące od marca do listopada 2013 r.

I SA/Op 436/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-03-27

Skarga J. S. na postanowienie Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Opolu w przedmiocie przedłużenia terminu zwrotu kwoty nadwyżki podatku naliczonego nad należnym za IV kwartał 2015 r.

I FZ 231/19 - Postanowienie NSA z 2019-11-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie uchylenia postanowienia odmawiającego wszczęcia postępowania i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia

I SPP/Ol 113/19 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2019-11-13

Skarga P w O na decyzję Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług