Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 6115 Podatek od nieruchomości X

I SA/Op 341/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-27

Skarga E. Ś., S. Ś. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2011 r.

I SA/Op 340/17 - Postanowienie WSA w Opolu z 2018-06-27

Skarga E. Ś., S. Ś. na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości na 2010 r.

I SA/Kr 79/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-08-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

II FZ 623/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2013 r.

II FZ 624/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

II FZ 625/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2017 r.

II FZ 629/18 - Postanowienie NSA z 2018-10-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2012 r.

III SA/Wa 3155/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-17

Skarga C. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2016 r.