Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie sprzeciwu X
  • Symbol 633 Zatrudnienie i sprawy bezrobocia X

IV SA/Gl 758/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-08-16

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie statusu bezrobotnego

IV SA/Wr 26/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-09-03

Skarga Z. Z. w przedmiocie wznowienia postępowania sądowoadministracyjnego zakończonego prawomocnym wyrokiem WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SA/Wr 722/15