Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

III SA/Łd 273/17 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-13

Skarga E. R. na decyzję Dyrektora [...] Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie płatności w ramach systemów wsparcia bezpośredniego na 2015 rok

III SA/Po 450/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-12

Dnia 12 września 2018 roku WSA w Poznaniu w składzie następującym: Przewodniczący Sędzia WSA Małgorzata Górecka po rozpoznaniu w dniu 12 września 2018 roku na posiedzeniu niejawnym sprawy ze sprzeciwu X na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie uchylenia decyzji dotyczącej odmowy zmiany danych w ewidencji producentów rolnych i przekazania sprawy do ponownego rozpatrzenia postanawi...