Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol

I SA/Wr 297/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2009

III SA/Wr 266/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-17

Skarga R. K., na decyzję Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w przedmiocie odmowy umorzenia zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek, zażalenia skarżącego na postanowienie WSA we W. z dnia [...] r., sygn. akt [...], w przedmiocie odmowy sporządzenia uzasadnienia wyroku,

II SA/Wr 568/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy Udanin nr IV.14.2015 w przedmiocie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru obrębu Różana

I SA/Wr 2102/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego od wewnątrzwspólnotowego nabycia oleju smarowego

I SA/Wr 2084/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Zażalenie na postanowienie referendarza sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Wr 2108/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Zażalenie na postanowienie referendarza sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Wr 2109/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-07

Zażalenie na postanowienie referendarza sądowego w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. Nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego

II SA/Wr 513/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO we W. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na bezczynność

I SA/Wr 464/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu z 7 grudnia 2015 r., I SA/Wr 464/13, o umorzeniu postępowania w zakresie wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie podatku akcyzowego

I SA/Wr 1627/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-03-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej we W. Nr [...] w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   23