Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 504/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

II OZ 865/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu , sygn. akt IV SA/Po 55/17 w pkt 1. odrzucającego zażalenie I. K. od zarządzenia Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu wzywającego do wykonania prawomocnego zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu sądowego od zażalenia, w pkt 2. odrzucającego zażalenie I. K. na postanowienie sądu z dnia 21 listopada ...

I OZ 825/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I OZ 815/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

II FZ 327/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-27

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt I SA/Gl 81/17 w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach , nr [...] w ...

II FZ 328/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-27

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie oddalenia zażalenia na postanowienie WSA w Gliwicach sygn. akt I SA/Gl 81/17 w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Katowicach , nr [...] w ...

II FZ 233/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie wpisu od zażalenia w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w S. , nr [...] w przedmiocie stanowiska wierzyciela w postępowaniu e...

II FZ 545/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Pile nr [...] w przedmiocie podatku od nieruchomości za 2015 r.

I OZ 818/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 101/17 odrzucające ponowne zażalenie R. S. na postanowienie WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 101/17 odrzucającego zażalenie R. S. na postanowienie WSA w Szczecinie sygn. akt II SA/Sz 101/17 odrzucającego skargę kasacyjną R. S. od wyroku Wojewódzkiego Sądu...