Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol

I SA/Op 559/10 - Postanowienie WSA w Opolu z 2011-02-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia wysokości łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

I SA/Op 235/08 - Postanowienie WSA w Opolu z 2008-12-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku od nieruchomości wskutek zażalenia na postanowienie odmawiające przyznania prawa pomocy

II SO/Op 22/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-12

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego na bezczynność Starosty Powiatu [...] w przedmiocie wydania dokumentów na skutek zażalenia D. W. i M. W. z dni...

II SO/Op 44/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Legnicy , nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania zakończonego decyzją uchylającą decyzję ustalającą warunki zabudowy dla inw...

I SA/Op 281/12 - Postanowienie WSA w Opolu z 2012-11-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w Opolu w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w sprawie umorzenia zaległości z tytułu łącznego zobowiązania pieniężnego

II SO/Op 3/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-13

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i bezodpływowego zbiornika na ścieki

II SO/Op 23/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-09-22

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zażalenia na bezczynność Burmistrza Gminy Trzebnica na skutek zażalenia D. W. i M. W. na postanowienie Wojewódzkiego Sądu Administrac...

II SO/Op 41/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-12-12

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie zakończonej postanowieniem o stwierdzeniu nieważności postanowienia przekazującego według właściwości wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy zakończonej postanowieniem o przekazani...

II SO/Op 21/14 - Postanowienie WSA w Opolu z 2014-08-04

Wniosek w przedmiocie wyłączenia sędziego w sprawie umorzenia postępowania zażaleniowego w przedmiocie wezwania do usunięcia naruszenia prawa na skutek zażalenia D. W. i M. W...

II SO/Op 22/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2007-11-26

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie zameldowania na pobyt czasowy na skutek wniosku skarżącej o przyznanie prawa pomocy
1   Następne >   +2   +5   +10   15