Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewódzki Lekarz Weterynarii X

II SA/Ol 981/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-05-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii z dnia '[...]' Nr '[...]' w przedmiocie odmowy uznania stada bydła za urzędowo wolne od gruźlicy, brucelozy i enzootycznej białaczki

II SA/Rz 2/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-10-30

Sprawa ze skargi na postanowienie [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania w związku z zażaleniem M. C. i K. C. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Rzeszowie , sygn. akt II SA/Rz 2/14

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie Stowarzyszenia A. z siedzibą w R. w sprawie ze skargi na decyzję [...] Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr [...], znak: [...] w przedmiocie zatwierdzenia projektu technologicznego zakła...

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie Stowarzyszenia [...] z siedzibą oraz na postanowienie oddalające wniosek o odroczenie rozprawy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii nr [...] znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie Stowarzyszenia A. z siedzibą w sprawie ze skargi K. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą [...] s.c. Zakład [...] C. K....

II SA/Rz 399/14 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-05-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w sprawie Stowarzyszenia A w sprawie ze skargi K. C. prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą '[...]' s.c. Zakład [...] C. ...

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie odrzucenia sprzeciwu M. C. w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Nr [...], [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Rz 459/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2016-02-16

Zażalenie od postanowienia WSA w Rzeszowie w przedmiocie odmowy przyznania K. C. prawa pomocy w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii Nr [...], [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Bd 312/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2016-07-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Kujawsko-Pomorskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej

II SA/Wr 560/17 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-01-03

Zażalenie na postanowienie zawarte w pkt II wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję D. Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii we W. , nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za niepodejmowanie określonych działań w celu zabezpieczenia gospodarstwa przed przenikaniem czynnika zakaźnego
1   Następne >   2