Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Skarżony Wojewoda X

IV SA/Po 4/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 4/17 o odrzuceniu zażalenia Stowarzyszenia 'S. W. w W.' na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 4/17 odrzucające zażalenie Stowarzyszenia 'S. W. w W.' na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia wzywającego ...

IV SA/Po 4/17 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2019-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 4/17 o odrzuceniu zażalenia I. K. na postanowienie WSA w Poznaniu sygn. akt IV SA/Po 4/17 odrzucające zażalenie Stowarzyszenia 'S. W. w W.' na zarządzenie wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia wzywającego do uiszczenia wpisu są...

II SA/Go 546/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2019-01-29

Zażalenie na zarządzenie WSA w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Bd 330/16 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2019-01-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody , nr [...] w przedmiocie uchylenia decyzji w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 344/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-04-09

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi M. S. o wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym postanowieniem WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SA/Wr 119/16

II SA/Gl 920/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2019-03-18

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Śląskiego w przedmiocie pozwolenia na budowę w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach odrzucającego skargę

II SA/Wr 361/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2019-03-13

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody D. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie żądania wykupu działek

II SA/Kr 1255/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2019-03-20

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia zażalenia A. Sp. z o.o. Sp. k. w B. oku na postanowienie WSA w Krakowie oku o odrzuceniu skargi kasacyjnej

I OZ 67/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego z ...

I OZ 70/19 - Postanowienie NSA z 2019-02-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Małopolskiego z ...
1   Następne >   +2   4