Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X

II SA/Sz 297/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Sz 719/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie z ich skargi na postanowienie Wojewody Z. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Lu 387/16 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2016-09-07

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Lublinie , sygn. akt II SA/Lu 387/16 odrzucające skargę kasacyjną

II OZ 944/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Świętokrzyskiego znak: [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 1218/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II SA/Sz 258/16 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-09-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w przedmiocie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę

II SA/Wr 296/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-19

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie stwierdzenia nieważności uchwały w sprawie odmowy zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

II OZ 929/16 - Postanowienie NSA z 2016-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Małopolskiego z dnia [...] sierpnia 2012 nr [...] w przedmiocie wymeldowania

II SA/Wr 119/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 119/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie odmowy wstrzymania wykonania decyzji zatwierdzającej projekt budowlany i udzielającej pozwolenia na budowę budynku szpitala uzdrowiskowego

II SA/Wr 118/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-09-05

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SA/Wr 118/16 w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody D. z dnia [...] r. Nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania organu pierwszej instancji o wznowienie postępowania zakończonego ostateczną decyzją zatwierdzająca projekt budowlany i udziela...
1   Następne >   3