Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Op 3/06 - Postanowienie WSA w Opolu z 2006-03-13

Wniosek w przedmiocie wydania decyzji w sprawie budowy budynku mieszkalnego, budynku gospodarczego i bezodpływowego zbiornika na ścieki

II OSK 156/06 - Postanowienie NSA z 2006-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie zarzutów w postępowaniu egzekucyjnym w administracji