Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 601 Budownictwo, nadzór architektoniczno-budowlany i specjalistyczny, ochrona przeciwpożarowa X

II SO/Gl 15/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-02-22

Zażalenie na zarządzenie z dnia [...]r. sygn. akt II SO/GL 15/09

II SA/Po 318/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-30

Zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazania wykonania określonych robót budowlanych oraz nałożenia obowiązku sporządzenia projektu budowlanego zamiennego

IV SA/Po 1060/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-03-18

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego w sprawie ze skargi na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie nakazu rozbiórki obiektu budowlanego

II SA/Po 309/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-12-30

Zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie odstąpienia od obowiązku wykonania określonych czynności

II SO/Gl 3/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-08-07

Sprawa ze skargi na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SO/Gl 3/08 odrzucające zażalenie skarżącej G. C. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału o pozostawieniu pisma bez rozpoznania

VII SO/Wa 70/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-06-11

Zażalenie na zarządzenie w przedmiocie pozostawienia bez rozpoznania pisma K.G. w sprawie ze skargi K.G. w przedmiocie wezwania do sprecyzowania treści pisma

II SA/Po 19/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na postanowienie Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

IV SA/Po 1060/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-03

Sprawa ze skargi na decyzję W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w przedmiocie nakazu rozbiórki

IV SA/Po 129/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-01-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Poznaniu w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na postanowienie W. Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego w P. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

II SAB/Rz 51/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-09-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie kontroli robót budowlanych
1   Następne >   2