Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

VI SA/Wa 1820/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-11-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej

VI SA/Wa 2726/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej

VI SA/Wa 519/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-16

Zażalenie na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

VI SA/Wa 1283/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-09

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie kary pieniężnej za zajęcie pasa rogowego bez zezwolenia

VI SA/Wa 2727/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-10-03

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego w przedmiocie kary pieniężnej za wykonywanie przejazdu bez uiszczenia opłaty elektronicznej

VI SA/Wa 1344/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za przejazd pojazdem nienormatywnym bez zezwolenia

VII SA/Wa 1052/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi T.W. na pismo Wojewody [...] , znak: [...] w przedmiocie organizacji i przebiegu egzaminu państwowego na prawo jazdy

VI SA/Wa 2542/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 8 stycznia 2013 r. w sprawie ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Transportu Drogowego z [...] sierpnia 2012 r. nr [...] w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej

VII SA/Wa 1614/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej znak [...] w przedmiocie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych

VI SA/Wa 17/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-02

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału VI WSA w Warszawie w przedmiocie nałożenia kary pieniężnej za nieuiszczenie opłaty elektronicznej
1   Następne >   2