Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SO/Gd 8/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-11-06

Wniosek M.K. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej rekompensaty za pomniejszenie udziału w nieruchomości

II SO/Gd 8/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-02-16

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej rekompensaty za pomniejszenie udziału w nieruchomości

II SO/Gd 8/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-03

Wniosek M. K. o wymierzenie grzywny Burmistrzowi z powodu nieprzekazania skargi dotyczącej rekompensaty za pomniejszenie udziału w nieruchomości

II SA/Gd 430/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-09-17

Sprawa ze skargi M. K. na działalność Burmistrza w przedmiocie rekompensaty za pomniejszenie udziału w nieruchomości

II SA/Gd 430/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-11-16

Sprawa ze skargi M. K. na działalność Burmistrza w przedmiocie rekompensaty za pomniejszenie udziału w nieruchomości

I OZ 1265/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Mszczonowa w p...

I OSK 202/17 - Postanowienie NSA z 2017-04-21

Skarga kasacyjna od postanowienia WSA w Poznaniu w przedmiocie zakazu organizowania na terenach należących do Gminy Miejskiej K. objazdowych przedstawień cyrkowych z udziałem zwierząt

II SA/Bd 436/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-08-25

Zażalenie na zarządzenie Sędziego WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Wójta Gminy [...] , nr [...] w przedmiocie zatwierdzenia podziału nieruchomości odrzucić zażalenie.