Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1848/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SAB/Wa 273/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Ministra Infrastruktury w przedmiocie rozpoznania wniosku o uzupełnienie decyzji

I SA/Wa 1215/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-12-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

VI SA/Wa 623/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 11 sierpnia 2015 r., którym oddalono wniosek o wyłączenie Sędziego w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju z [...] grudnia 2014 r. [...] w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I OZ 688/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa na pos...

I OZ 1184/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z zażalenia Spółki K. na postanowienie WSA w Warszawie o sygn. akt I SA/Wa 2796/14 o dopuszczeniu P.T. oraz G. do udziału w charakterze uczestników postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca...

I SA/Wa 474/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-06-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 2796/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju , nr [...] w przedmiocie wyjaśnienia treści decyzji

I OZ 1842/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności gruntu

II GZ 520/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia
1   Następne >   2