Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OZ 688/16 - Postanowienie NSA z 2016-07-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi Skarbu Państwa - Prezydenta Miasta Krakowa na pos...

I OZ 1184/15 - Postanowienie NSA z 2015-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie z zażalenia Spółki K. na postanowienie WSA w Warszawie o sygn. akt I SA/Wa 2796/14 o dopuszczeniu P.T. oraz G. do udziału w charakterze uczestników postępowania w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca...

I OZ 1842/16 - Postanowienie NSA z 2016-12-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności gruntu

II GZ 520/17 - Postanowienie NSA z 2017-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Rozwoju nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec rzeczoznawcy majątkowego kary dyscyplinarnej w postaci upomnienia