Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1527/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-10-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

I SA/Wa 1339/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2521/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I OZ 829/11 - Postanowienie NSA z 2011-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów kart z akt administracyjnych

I SA/Wa 1732/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-08-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów ka...

I SA/Wa 2415/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytu...

I SA/Wa 1593/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-28

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi J. S. na Ministra Skarbu Państwa w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 341/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-11-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Skarbu Państwa , nr [...] w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozostawioną poza granicami RP

I OZ 27/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Skarbu Pań...

I OZ 959/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1732/09 o odrzuceniu zażalenia L.K na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1732/09 odrzucające skargę kasacyjną L. K. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 1732/09 odrzucającego skargę L. K. o wznowienie postępowania zakończonego w...
1   Następne >   3