Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 615/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-17

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu sygn. akt II SAB/Wr 19/08 odrzucającego zażalenie D. D. na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt II SAB/Wr 19/08 odrzucającego skargę kasacyjną od postanowienia WSA we Wrocławiu o odrzuceniu skargi D. D. na bezczynność Prezydenta Miasta Lublina

I OZ 885/08 - Postanowienie NSA z 2008-12-02

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi T. S. na zarządzenie Prezydenta Miasta B. , nr [...] w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. [...] w B. wraz ze sprzedażą posadowionych na nieruchomości obiektów

II SAB/Ol 51/11 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-06-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta w wydaniu decyzji przekształcającej prawo użytkowania wieczystego w prawo własności

II SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-02-25

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L.

II SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-10-23

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L.

I SAB/Wa 168/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie w charakterze uczestnika postępowania sądowego w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta W. w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o zmianę stawki procentowej opłaty rocznej

II SA/Go 742/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2011-02-22

Skarga J.M. i J.M. na pismo Prezydenta Miasta w przedmiocie ustalenia numeru porządkowego dla nieruchomości

II SAB/Wr 19/08 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-06-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L.

II SAB/Wr 37/06 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2008-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Sądu Okręgowego w L., Urzędu Miejskiego w L. (Gminy Miejskiej w L.), Starostwa oraz Prezydenta Miasta L. w przedmiocie rozpoznania wniosku D.D. 'w sprawie uwłaszczenia'

II SA/Wr 232/07 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2007-11-19

Zażalenie od postanowienia WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta L. w przedmiocie rozpoznania wniosku o przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo...
1   Następne >   3