Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I OSK 1715/15 - Postanowienie NSA z 2015-07-02

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Miasta K. w przedmiocie przekazania na rzecz Skarbu Państwa darowizny nieruchomości