Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Samorządowe Kolegium Odwoławcze X

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-06-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi J. C. na orzeczenie SKO w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego

II SA/Sz 151/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-10-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na decyzję SKO w S. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie aktualizacji opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego