Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Skarżony Wojewoda X

II SA/Gl 1603/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-06-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie ustanowienia z mocy prawa trwałego zarządu nieruchomości przeznaczonej pod realizację inwestycji drogowej na skutek zażalenia skarżących na postanowienie WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 1603/14