Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Łd 968/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczyposp...

II SA/Łd 968/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2011-01-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody [...] z dnia [...] roku, Nr [...] w przedmiocie realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolit...

II SA/Łd 459/12 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2012-11-27

Zażalenie od postanowienia WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] z dnia [...] nr [...] w przedmiocie stwierdzenia nabycia z mocy prawa własności nieruchomości

I SA/Wa 2103/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I OSK 253/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-26

Skarga kasacyjna na decyzję Wojewody M. w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1765/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość

II SA/Sz 829/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2011-06-07

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności ni...

II SA/Ke 488/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-08-12

Zażalenie na zarządzenie w sprawie z jej skargi na decyzję Wojewody z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie ograniczenia korzystania z nieruchomości

II SAB/Łd 86/14 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2014-06-27

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II w przedmiocie zarejestrowania skargi J. W. i J. W. na bezczynność Wojewody [...] w przedmiocie wszczęcia z urzędu postępowania w sprawie potwierdzenia nabycia przez gminę własności nieruchomości

II SA/Po 125/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-07

Skarga M. M. na zarządzenie Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie odmowy udzielenia bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności; I
1   Następne >   3