Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 2103/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-29

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącej Wydziału I WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 1765/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-01-14

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przyznania odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 663/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-02-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody [...] nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania