Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 987/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-05-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie naruszenia stosunków wodnych

II SA/Kr 456/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego ;

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-02

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1372/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1280/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odmowy zwolnienia od kosztów sądowych i odmowy ustanowienia pełnomocnika z urzędu

II SA/Kr 456/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1257/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SAB/Kr 241/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-09-08

Sprawa ze skargi na bezczynność Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad w przedmiocie wydania pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-01-11

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie

II SA/Kr 1407/15 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-04-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wydania nakazu przywrócenia stanu wody na gruncie
1   Następne >   2