Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Gl 933/12 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-10-08

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Gminy K. w przedmiocie upoważnienia Wójta Gminy do zawierania umów na wykonywanie przyłączy wodnokanalizacyjnych w kwestii zażalenia skarżącego na zarządzenie Zastępcy Przewodniczącego Wydziału II o rozdzieleniu skarg

II OZ 886/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie z wniosku D. P. o wymierzeniu Radzie Gminy Liniewo grzywny z powodu nieprzekazania skargi na uchwałę , nr XXXIII/190/2005