Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Kr 456/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego ;

II SA/Kr 456/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-01-29

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 1257/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-07-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania