Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

III SA/Gl 505/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-05-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku od towarów i usług

VIII SA/Wa 769/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-24

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. w przedmiocie ustalenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu przychodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach lub pochodzących z nieujawnionych źródeł za 2003 r.

III SA/Wr 802/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-02-23

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W. w przedmiocie podatku od nieruchomości na [...] r. na skutek zażalenia T. K. na 'postępowanie referendarza'

I SA/Gd 24/10 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2010-03-09

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Wa 615/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie o sygn. akt III SA/Wa 615/10 w przedmiocie odmowy przyznania prawa pomocy we wnioskowanym zakresie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie ustalenia wymiaru podatku od nieruchomości za 2008 r.

I SA/Gl 1111/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwestii zażalenia strony skarżącej na postanowienie

II FZ 355/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-27

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w W. nr (...) w przedmiocie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych za 2009 r. od dochodów nieznajdujących pokrycia w ujawnionych źródłach przychodów

I SA/Bd 91/15 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-05-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w T.

I SAB/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie

I SA/Lu 367/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   100