Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

VIII SA/Wa 831/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej nr [...] w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2006 r. postanowił: odrzucić zażalenie.

I SA/Po 52/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-01

Zażalenie na postanowienie odrzucające zażalenie na prawomocne zarządzenie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności zaległości w podatku od towarów i usług za I, II i III kwartał 2011 r.

I SA/Wr 297/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-01-11

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej we W. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie zaliczenia wpłaty na poczet zaległości w podatku dochodowym od osób fizycznych za lata 2009

III SA/Wa 2751/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2014 r.

III SA/Wa 2750/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. Nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości na 2013 r.

II FZ 963/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w O. nr [...] w przedmiocie zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych

I SA/Gl 1353/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w K. w przedmiocie podatku dochodowego od osób fizycznych za 2007 r. w kwestii zażalenia wniesionego przez skarżącego na postanowienie WSA w Gliwicach

III SA/Gl 1116/15 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w K. w przedmiocie podatku akcyzowego w kwestii zażalenia na postanowienie z 23 listopada 2015 r. odmawiające skarżącemu przyznania prawa pomocy

I SA/Op 818/13 - Postanowienie WSA w Opolu z 2016-02-24

Skarga J. K. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Opolu w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku dochodowym od osób fizycznych za 2011 r. na skutek zażalenia J. K. na postanowienie WSA w Opolu sygn. akt I SA/Op 818/13 w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

I SA/Gl 677/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2016-02-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie podatku od nieruchomości w kwestii zażalenia skarżącej na postanowienie WSA w Gliwicach
1   Następne >   +2   +5   +10   84