Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 611 Podatki i inne świadczenia pieniężne, do których mają zastosowanie przepisy Ordynacji podatkowej, oraz egzekucja tych świadczeń pieniężnych X

I SA/Kr 402/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-09-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie podatku od towarów i usług za styczeń 2003 r.

I SA/Kr 780/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-12-15

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za rok 2007

I SA/Kr 1459/07 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-22

Sprawa ze skargi na decyzję Izby Skarbowej w przedmiocie odpowiedzialności za zaległości w podatku od towarów i usług

I SA/Kr 477/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie odrzucenia skargi J. P. na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej , nr [...] w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu sprzedaży nieruchomości

I SA/Kr 554/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-04-25

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za miesiąc wrzesień 2007 r.

I SA/Kr 1337/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-20

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skarg Przedsiębiorstwa J. Spółki z o.o. w J. i W.G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej , nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc styczeń 2005 r.

I SA/Kr 1339/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2014-05-20

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skarg Przedsiębiorstwa J. Spółki z o.o. w J. i W.G. na decyzję Dyrektora Izby Celnej , nr [...] w przedmiocie podatku akcyzowego za miesiąc marzec 2005 r.

I SA/Kr 1680/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2013-11-19

Sprawa ze skargi na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie podatku od towarów i usług za kwiecień 2006r.

I SA/Kr 1767/06 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy stwierdzenia i zwrotu nadpłaty z tytułu podatku od nieruchomości za rok podatkowy 1995

I SA/Kr 331/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-10-30

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie orzeczenia o odpowiedzialności za zaległości płatnika w podatku dochodowym od osób fizycznych za okres od lipca do grudnia 2003 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   47