Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Ol 403/12 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2012-12-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości na 2012r.

II FZ 196/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w sprawie ze skargi A.D. i P.D. na dwie decyzje Burmistrza Miasta I. , o tym samym numerze: [...] w przedmiocie wymiaru podatku od nieruchomości na 2012 r.

VIII SA/Wa 197/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-07-03

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza S. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r.

II FZ 729/15 - Postanowienie NSA z 2015-09-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję Burmistrza Szydłowca , nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2015 r.

I SA/Sz 459/14 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2015-01-15

Sprawa ze skargi J. C. na pismo Burmistrza Ł. stanowiące odpowiedź na skargę

I SA/Sz 1333/15 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2016-08-24

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z jego skargi na decyzję Burmistrza Ł.

I SA/Bk 821/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2016-10-27

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej sprawy ze skargi na decyzję Burmistrza D. Nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2016 r.