Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SA/Gl 1111/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-06-28

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego w kwestii zażalenia strony skarżącej na postanowienie

I SAB/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie

I SA/Lu 367/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2010 r.

I SA/Lu 514/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej

I SA/Wr 2390/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-05-11

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nadpłaty w podatku od gier za sierpień 2010 r.

II FZ 367/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-05

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie prawa pomocy w sprawie o wydanie niezgodnego z prawem wyroku w przedmiocie podatku od środków transportowych

II FZ 211/09 - Postanowienie NSA z 2009-06-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. , nr [...] w przedmiocie określenia zobowiązania w podatku od środków transportowych za 2006 r.

III SA/Wa 2526/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie uchylenia w całości decyzji w sprawie stwierdzenia nadpłaty z tytułu opłaty targowej za lata 1995

I SA/Go 779/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie nadpłaty w podatku od posiadania psa za 2003 r.

I SA/Lu 518/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2015-03-05

Zażalenie na decyzję Dyrektora Izby Celnej w przedmiocie podatku od gier za luty 2011 r.
1   Następne >   +2   +5   +10   65