Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6116 Podatek od czynności cywilnoprawnych, opłata skarbowa oraz inne podatki i opłaty X

I SAB/Lu 10/12 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-01-30

Sprawa ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie

I SA/Gd 1432/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO , sygn. akt [...] w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r.

II FZ 1114/13 - Postanowienie NSA z 2013-12-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w S. nr [...] w przedmiocie wznowienia postępowania w sprawie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2009 r.

III SA/Po 1011/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-12-18

Zażalenie na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego w podatku rolnym, leśnym oraz podatku od nieruchomości za 2012 rok;

II FZ 182/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-30

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na bezczynność Samorządow...

I SA/Gd 1431/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-11-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze uczestnika postępowania w sprawie ze skargi na decyzję SKO , sygn. akt [...] w przedmiocie ustalenia łącznego zobowiązania pieniężnego za 2012 r.

II FZ 1033/12 - Postanowienie NSA z 2013-02-06

Zażalenie na postanowienie NSA w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie odmowy dokonania potrącenia na poczet...

II FZ 202/13 - Postanowienie NSA z 2013-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , nr [...] w przedmiocie podatku rolnego i leśnego za 2008 r.

II FZ 88/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-25

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie łącznego zobowiązania pieniężnego za 2011 r.

I SA/Lu 428/13 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2013-09-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odsetek od zaległości podatkowej
1   Następne >   +2   4