Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II OZ 1360/08 - Postanowienie NSA z 2009-01-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-07-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg F. M., J. S., Z. B., B. B., E. G. i W. G., S. P., S. S. i L. K. na decyzję Ministra Infrastruktury znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1876/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-05-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie odmowy wstrzymania zaskarżonej decyzji w sprawie ze skarg F. M., J. S., Z. B., B. B., E. G. i W. G., S. P., S. S. i L. K. na decyzję Ministra Infrastruktury znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1465/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg J. M. oraz T. B. i G. S. na decyzję Ministra Infrastruktury znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OZ 959/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury znak: [...] w przedmiocie ustalenia warunków lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej