Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-08

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od zażalenia na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-26

Skarga zażalenia J. L., E. L. oraz J. L. na postanowienie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1528/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-02-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi krajowej

II OZ 960/09 - Postanowienie NSA z 2010-01-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , znak: [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji dla inwestycji polegającej na rozbudowie drogi krajowej do parametrów drogi ekspresowej

IV SA/Wa 1892/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury Nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi ekspresowej

II OZ 512/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie ustalenia lokalizacji drogi

II OZ 698/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 1892/09 o odrzuceniu zażalenia na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA w Warszawie , wzywające do wykonania prawomocnego zarządzenia Przewodniczącego Wydziału o wezwaniu do uiszczenia wpisu sądowego należnego od zażalenia na postanowienie WSA w...