Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

VIII SA/Wa 43/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-20

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia własności działki

II SAB/Bd 297/13 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2015-04-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi na bezczynność Rady Gminy [...] w przedmiocie zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych

II OZ 879/08 - Postanowienie NSA z 2008-09-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 385/05 w zakresie odrzucenia zażalenia J. S. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 385/05 odrzucające zażalenie J. S. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt IV SA/Wa 385/05 o odrzuceniu skargi kasacyjnej J. S. od wyroku Wojewódzkiego Sąd...

IV SA/Wa 1177/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt IV SA/Wa 1177/12 odrzucające zażalenie na postanowienie o odmowie zawieszenia postępowania

IV SA/Wa 1045/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w W. nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

II SA/Ol 791/07 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2007-10-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie dnia 18 września 2007 r. w przedmiocie odrzucenia skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w przedmiocie przyznania płatności bezpośrednich do gruntów rolnych

II OZ 466/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na bezczynność Burmistrza Miasta i Gminy C. w przedmiocie niewydania decyzji

II OZ 53/10 - Postanowienie NSA z 2010-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. , Nr [...] w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przeniesienia własności działki

II OZ 225/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie , nr [...] w przedmiocie scalenia nieruchomości

IV SA/Wa 1425/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy uznania zastrzeżenia do wyłożonego projektu uproszczonego planu urządzania lasu
1   Następne >   +2   +5   +10   15