Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 616 Rolnictwo i leśnictwo, w tym gospodarowanie nieruchomościami rolnymi i leśnymi, ochrona gruntów rolnych i leśnych, gospodarka łowiecka, rybołówstwo oraz weterynaria, ochrona zwierząt X

II OZ 1022/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi K. K., E. C., S. M. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Podlaskiego w przedmiocie zaniechania i niezakończenia postępowania administracyjnego na wniosek strony w sprawie uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi ty...

II OZ 1023/16 - Postanowienie NSA z 2016-10-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi K. K., E. C., S. M. C. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę Podlaskiego w przedmiocie zaniechania i niezakończenia postępowania administracyjnego dotyczącego uchylenia, zmiany i stwierdzenia nieważności aktu własności ziemi