Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 619 Stosunki pracy i stosunki służbowe, sprawy z zakresu inspekcji pracy X

I OZ 785/14 - Postanowienie NSA z 2014-12-04

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

I OZ 38/14 - Postanowienie NSA z 2014-01-31

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej nr [...] w Szczecinie nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności...

II SA/Sz 1062/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-01-27

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na postanowienie Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

II SA/Sz 1062/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie z Jego skargi na postanowienie nr [...] Dowódcy Jednostki Wojskowej [...] z dnia [...] r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I OZ 860/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 287/14 odrzucające zażalenie E.F. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 287/14 odrzucające skargę kasacyjną E. F. od postanowienia WSA w Warszawie , sygn. akt II SAB/Wa 287/14 odrzucającego skargę E. F. o wznowienie postępowania sądowego za...

II SAB/Wa 676/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Komendanta Głównego Policji w przedmiocie rozpatrzenia wniosku

II SA/Ke 397/13 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2014-07-23

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Powiatu w Busku-Zdroju w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli, o których mowa w art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy Karta Nauczyciela

I OZ 1094/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 675/13 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SAB/Wa 675/13 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie z 28 kwietnia 2014 r. sygn. akt II SAB/Wa 675/13 odrzucające zażalenie na postanowienie WSA w Wars...

I OZ 1095/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego

II SA/Sz 1062/13 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2014-05-13

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na postanowienie nr [...] Dowódcy Jednostki Wojskowej z dnia [...] r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   +2   4