Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 620 Ochrona zdrowia, w tym sprawy dotyczące chorób zawodowych, zakładów opieki zdrowotnej, uzdrowisk, zawodu lekarza, pielęgniarstwa, położnictwa, aptekarstwa i nadzoru sanitarnego X

II SA/Sz 1022/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-09-23

Zażalenie od postanowienia WSA w Szczecinie w przedmiocie udostępnienia dokumentacji medycznej

II OZ 571/10 - Postanowienie NSA z 2010-06-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w sprawie ze skargi M. B. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Bd 209/08

III SA/Kr 109/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-12-16

Sprawa ze skargi J. W. o wznowienie postępowania w sprawie o sygn. akt II SA/Kr 1473/03

VII SA/Wa 1334/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-07

Sprawa ze skargi na decyzję Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji stwierdzającej brak podstaw do stwierdzenia choroby zawodowej

II OZ 160/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi J.W. o wznowienie postępowania w sprawie II SA/Kr 1473/03

IV SA/Gl 143/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-12-19

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii zażalenia

VII SA/Wa 1680/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-03-04

Sprawa ze skargi M. i R. G. na pismo informacyjne Głównego Inspektora Sanitarnego w przedmiocie zagrożenia epidemiologicznego

IV SA/Gl 822/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-11-30

Sprawa ze skargi L.L. o wznowienie postępowania w sprawie sygn. akt IV SA/Gl 367/08 w przedmiocie choroby zawodowej

IV SA/Gl 1170/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-15

Sprawa ze skargi na decyzję Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w K. w przedmiocie choroby zawodowej w kwestii osobistego zażalenia na postanowienie o odrzuceniu osobistej skargi kasacyjnej

VII SA/Wa 35/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-17

Sprawa ze skargi na decyzję Ministra Zdrowia w przedmiocie wygaśnięcia pozwolenia na obrót produktem biobójczym
1   Następne >   +2   +5   +10   17