Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Odrzucenie zażalenia X
  • Symbol 621 Sprawy mieszkaniowe, w tym dodatki mieszkaniowe X

I OZ 956/14 - Postanowienie NSA z 2014-10-30

Zażalenie na zarządzenie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w . , Nr [...] w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

II SA/Wa 1780/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wynajem lokalu mieszkalnego

I OZ 398/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w przedmiocie sporządzenia uzasadnienia postanowienia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Katowicach nr [...] w spra...

IV SO/Gl 60/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-13

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie wezwania w sprawie dodatku mieszkaniowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów WSA w Gliwicach p...

II SA/Sz 345/11 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2012-08-06

Wniosek w przedmiocie dodatku mieszkaniowego

IV SAB/Wr 50/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-22

Sprawa ze skargi na bezczynność Kierownika Działu Dodatków Mieszkaniowych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie wydania decyzji w sprawie wygaśnięcia decyzji o przyznaniu dodatku mieszkaniowego

I OZ 62/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 24/10 odrzucające zażalenie Z. R. na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału IV WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV KO 90/10 przekazujące skargę Z. R. do Biura Miasta W. jako mylnie skierowaną do WSA we Wrocławiu

IV SA/Wr 747/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi Z. R. na Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej we W. w przedmiocie postępowania Miejskiego Pomocy Społecznej we W. w związku z cofnięciem dodatku mieszkaniowego

IV SA/Gl 1151/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-02-16

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie dodatku mieszkaniowego w kwestii zażalenia skarżącego na zarządzenie

II SA/Wa 35/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-05-28

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału II WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Prezesa Wojskowej Agencji Mieszkaniowej nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji o prawie zamieszkiwania w lokalu mieszkalnym
1   Następne >   +2   +5   +10   33