Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 627 Cudzoziemcy, repatrianci, nabycie nieruchomości przez cudzoziemców X

III SAB/Wr 631/20 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2020-09-11

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie zwrotu kosztów postępowania zawarte w pkt. VI wyroku WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi A. M. na przewlekłe prowadzenie postępowania przez Wojewodę [...]w przedmiocie wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt czasowy