Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 629 Sprawy mienia przejętego z naruszeniem prawa X

II SA/Bk 721/07 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-02-27

Zażalenie na postanowienie w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji w przedmiocie przejęcia gospodarstwa rolnego

II SA/Ke 284/08 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-18

Zażalenie na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa nieruchomości

II SA/Ke 475/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-01-28

skarg M. S. i W. W. na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

II SA/Bk 636/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu gospodarstwa rolnego na rzecz Skarbu Państwa

II SA/Lu 817/11 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2012-06-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] r., nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji dotyczącej przejęcia nieruchomości na własność Skarbu Państwa

II SA/Ke 475/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2007-12-27

Zażalenie na postanowienie WSA w sprawie ze skarg M. S. i W. W. na decyzję SKO z dnia [...] znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego

II SA/Bk 637/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uiszczenia wpisu od skargi i uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zawieszenia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji

II SA/Bk 638/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2008-11-06

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego Wydziału w przedmiocie wezwania do uzupełnienia braków formalnych skargi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności postanowienia o zawieszeniu postępowania

IV SA/Po 1363/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-03-24

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie zwrotu podania w sprawie nabycia na własność nieruchomości rolnej

I OZ 407/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. z dnia [...], znak: [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji o przejęciu na własność Państwa gospodarstwa rolnego
1   Następne >   2