Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 631 Wytwarzanie i obrót bronią i materiałami wybuchowymi X

II SA/Wa 205/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną gazową do ochrony osobistej

II SA/Wa 1005/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-02-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na posiadanie broni palnej myśliwskiej

VI SA/Wa 1081/06 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji , Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń

II OZ 1018/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji z dnia [...] nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia n...

II SA/Wa 1767/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-14

Zażalenie na zarządzenie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną myśliwską

II SA/Wa 968/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-06-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt II SA/Wa 968/09, o odrzuceniu skargi kasacyjnej

II OZ 167/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-17

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Komendanta Głównego Policji Nr [...] w przedmiocie cofnięcia pozwolenia na broń palną bojową

II OSK 2634/12 - Postanowienie NSA z 2014-06-26

Zażalenie na postanowienie NSA w przedmiocie wykładni wyroku NSA , sygn. akt II OSK 2634/12 w sprawie ze skargi na postanowienie Komendanta Głównego Policji nr [....

II OZ 1264/10 - Postanowienie NSA z 2010-12-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt II SA/Wa 968/09 w zakresie odrzucenia zażalenia W. A. na postanowienie WSA w Warszawie sygn. II SA/Wa 968/09 w zakresie odrzucenia skargi W. A. na decyzję Komendan...

VI SA/Wa 80/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt VI SA/Wa 80/09 odmawiające przywrócenia terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi kasacyjnej od wyroku WSA
1   Następne >   +2   5