Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SA/Wr 350/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-02-09

Zażalenie na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy w formie zasiłku celowego specjalnego na leczenie, opiekę, rehabilitację

IV SA/Wr 349/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-01-05

Zażalenie na postanowienie SKO w W. w przedmiocie wyłączenia Dyrektora Ośrodka Pomocy Społecznej w D. od udziału w postępowaniu w sprawie rozpatrzenia wniosku Z. D. o przyznanie świadczeń z pomocy społecznej

IV SA/Wr 189/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-03-02

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie skargi R. T. na działalność Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w G. Ś.

I OZ 182/11 - Postanowienie NSA z 2011-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 41/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku okresowego

I OZ 42/11 - Postanowienie NSA z 2011-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Opolu w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SA/Wa 2254/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-29

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w W. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I OZ 549/11 - Postanowienie NSA z 2011-07-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 543/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-01

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SA/Wr 442/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2011-11-07

Zażalenie na decyzję SKO w W. w przedmiocie odmowy przyznania pomocy zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku celowego, celowego specjalnego w marcu 2010 r.
1   Następne >   +2   +5   9