Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Po 543/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-12-01

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 70/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-02

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 487/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-01-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 667/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

IV SA/Po 669/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-11-29

Zażalenie od postanowienia WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dnia [...] kwietnia [...] r., nr [...] w przedmiocie zasiłku pielęgnacyjnego

II SA/Po 741/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-17

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 487/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-24

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w P. w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 668/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-02-18

Zażalenie od postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 629/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-03-17

Zażalenie od postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;

IV SA/Po 1058/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2011-06-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skarg M. W. na decyzje SKO nr [...],[...] i [...] w przedmiocie zasiłków celowych