Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 481/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 762/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-03-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 1155/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-12

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 162/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 1094/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 1042/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-14

Zażalenie od postanowienia tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 161/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w przedmiocie odrzucenia skargi kasacyjnej w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , Nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego;

II SA/Po 1041/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-04-28

Zażalenie na postanowienie w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia (...) Nr (...) w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 481/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-05-23

Zażalenie od postanowienia tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

II SA/Po 153/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-06-30

Zażalenie od postanowienia tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. , nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego
1   Następne >   2