Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Wr 7/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 7/16 odrzucającego wniosek Z. R. o ukaranie organu administracyjnego grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a. za przewlekłość postępowania

IV SO/Wr 8/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-05-06

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 8/16 odrzucającego wniosek Z. R. o ukaranie organu administracyjnego grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a. za przewlekłość postępowania

IV SA/Wr 561/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-11

Zażalenie na decyzję SKO w L. w przedmiocie odmowy przyznania zasiłku okresowego

IV SO/Wr 9/16 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-04-21

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu , sygn. akt IV SO/Wr 9/16 odrzucającego wniosek Z. R. o ukaranie organu administracyjnego grzywną w trybie art. 115 p.p.s.a. za przewlekłość postępowania i odmowę wszczęcia postępowania o stwierdzenie nieważności decyzji SKO , nr [...]

IV SA/Wr 497/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2016-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie obowiązku zwrotu należności z tytułu świadczeń z funduszu alimentacyjnego wypłaconych na rzecz osoby uprawnionej