Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Po 481/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie tutejszego Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. nr [...] w przedmiocie zasiłku celowego

I SAB/Wa 222/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w przedmiocie rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 365/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Pracy i Polityki Społecznej , nr [...] w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za prowadzenie bez zezwolenia placówki zapewniającej całodobową opiekę

I SA/Wa 1967/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-15

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego

I SAB/Wa 556/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-12

Zażalenie od postanowienia WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na bezczynność SKO w przedmiocie rozpatrzenia zażalenia

I OZ 1782/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I OZ 1850/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-19

Zażalenie na zarządzenie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie odpłatności częściowej za usługi opiekuńcze

I OZ 15/16 - Postanowienie NSA z 2016-01-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie zasiłku stałego

I OZ 1849/15 - Postanowienie NSA z 2016-01-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Gdańsku , nr [...] w przedmiocie odpłatności częściowej za usługi opiekuńcze

I SA/Wa 986/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-04

Zażalenie na decyzję SKO w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do złożenia odwołania
1   Następne >   2