Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

II SA/Łd 314/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności

II SA/Łd 315/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w P. w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji przyznającej zasiłek celowy na częściowe pokrycie kosztów remontu dachu na budynku mieszkalnym

III SA/Gd 854/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-09-21

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania w sprawie ustalenia prawa do zasiłku stałego

I OZ 825/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO , nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania pomocy finansowej

I OZ 815/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Gdańsku nr [...] w przedmiocie niedopuszczalności zażalenia

III SA/Kr 63/18 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie przekazania odwołania celem rozpatrzenia według właściwości

II SA/Łd 279/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SA/Łd 279/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-09-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z dnia [...] r. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania świadczenia pielęgnacyjnego

II SAB/Ol 75/17 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2018-09-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie odrzucenia skargi M. W. na bezczynność SKO w E. w sprawie przyznania zasiłku stałego

III SA/Kr 1351/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-05

Zażalenie na postanowienie SKO w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania
1   Następne >   2