Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 632 Pomoc społeczna X

IV SO/Gl 63/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-10

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie odmowy przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA w Gliwicach

IV SO/Gl 31/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-01

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej zasiłku okresowego, w kwestii zażalenia Z. R. na zarządzenie

IV SO/Gl 45/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SA/Wr 255/13 w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

IV SO/Gl 58/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

IV SA/Gl 915/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-02-18

Sprawa ze skargi na decyzję Starosty [...] w przedmiocie odmowy odstąpienia od ustalenia opłaty za pobyt dziecka w rodzinie zastępczej w kwestii zażalenia

IV SAB/Gl 90/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2012-12-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezydenta Miasta K. w przedmiocie zasiłku celowego

IV SO/Gl 53/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-03-17

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. akt IV SAB/Wr 98/13 w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

IV SO/Gl 58/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2014-04-09

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu w sprawie dotyczącej bezczynności w przedmiocie rozpoznania odwołania i publikacji decyzji w sprawie przyznania zasiłku celowego w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie o pozostawieniu bez rozpoznania wniosku o wyłączenie wszystkich sędziów tut. Sądu p o s t a n a w ...

IV SO/Gl 47/13 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o wyłączenie sędziów WSA we Wrocławiu oraz sędziów WSA w Opolu od orzekania w sprawie o sygn. IV SAB/Wr 35/13 w kwestii zażalenia wnioskodawcy na zarządzenie

IV SA/Gl 143/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-07-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie zasiłku celowego w kwestii zażalenia skarżącego na postanowienie
1   Następne >   +2   +5   7